Anne Braaksma | Gasterra

Er is een bijzonder contact op het punt waar de sensitiviteit van een mens en een dier elkaar overlapt. Dat is mijn ervaring met de paardencoaching. Het contact is vanuit een echt en oprecht vertrouwen en geeft inzicht in hoe je hier zelf mee omgaat.

Persoonlijk had ik geen ervaring met paarden. Een interessante openbaring meteen bij het betreden van het veld vond ik hoe omgegaan wordt met de ruimte die je laat aan het dier, als metafoor voor anderen om je heen. Helemaal bijzonder vond ik de ervaring dat het paard in staat is te reageren op je gedachten, nog voordat je zelf bewust overgaat tot actie. Hiermee wordt je volledige bewuste en minder-bewuste zijn blootgelegd.

Mij bood het inzicht in het creƫren van een verbintenis gebaseerd is op datgene wat je niet uitspreekt maar wat je uitstraalt. Het paard bied daarmee een prachtige en oprechte spiegel op een diepere onderlaag. Hierin werd duidelijk dat het laten ontstaan van een situatie zorgt voor elegante beweging, in plaats van het meer rationele geven van een opdracht. De ervaring waarin er op het non-communicatieve wordt gereageerd en de verbintenis tot stand komt, is uniek. Het is een ervaring die leidt tot een grotere bewustwording in al je doen en laten, en is daarmee van grote betekenis.